ਵਰਸਾਕੋਲਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ

ਲੌਰਾ ਹਾਰਗਰੋਵ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ
ਲੌਰਾ ਹਾਰਗਰੋਵ
| 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂਨੀਫੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਜ-ਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ।

 

 

ਡਾਰਟਮਾਊਥ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ VersaCold Logistics ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭ ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ 1015 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਿਲ ਮੈਡੌਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਫੋਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। "ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਨਵੇਂ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
  • RRSP ਵਾਧਾ
  • 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਫਤਾ
  • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਧਾ
  • ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
  • ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਜੋਂ, ਯੂਨੀਫੋਰ ਦੀ 'ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨਾਈਟ' ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਆਵੰਡਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਪੂਰਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫੋਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ, ਵਾਜਬ ਉਜਰਤਾਂ, ਬੇਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ